Pravidla hry
19:04 16.02.2009
...
...
...
...
...
1) Jestliže je hráč zasažen, oznámí hlasitě zásah a odebere se na mrtvolistě, které se určí před začátkem hry. Výjimkou je SUPER-FIGHT, tzn. že pokud je hráč zasažen, oznámí zásah, ale za nějaký čas (předem dohodnutý) se vrátí zpět do hry.


2) Neplatí zásah odraženou kuličkou. Tzn. kuličkou, která z nějaké příčiny (překážky) výrazně změnila směr.


3) Zásah platí i do volné časti oblečení.


4) Žádný hráč nesmí simulovat zásah.


5) Pokud je hráč omylem zasažen svým spojencem, je automaticky vyřazen ze hry.


6) Zásah do zbraně je neplatný. Pokud se ovšem hráči dohodnou, že zásah do zbraně znamená zničení zbraně, musí tento hráč použít svou záložní zbraň.


7) Z důvodu bezpečnosti je žádoucí, aby si každý během celé akce (hry) chránil svůj zrak (ochranné brýle, štít, maska...) a to až do doby, dokud není hra ukončena.


8) Je povolena jakákoliv pyrotechnika (granáty, miny, nástražné pasti, dýmovnice atd.).
V případě použití tříštivého (sřepinového) granátu platí automaticky zásah v okruhu 3 metrů od výbuchu, nebo zásah odletujícími střepinami v jakékoliv vzdálenosti.
V případě použití min nebo jiných vybuchujících nástrah, platí taktéž automaticky zásah v okruhu 3 metrů nebo zásah v důsledku odletujících střepin.


9) Pokud se někomu při akci porouchá zbraň, může si zbraň půjčit např. od spoluhráče. Pokud takovou možnost nemá, může dále pokračovat ve hře (např. jako špeh, zvěd...), dokud není zasažen.


10) Hra nesmí probíhat jsou-li poblíž céčka (civilisté). Když tento případ nastane, hra je automaticky přerušena do doby, než céčka opustí herní prostor.


11) Je zakázáno jakéhokoliv fyzické násilí a užívání ostrých předmětů (nožů apod.) proti svému nepříteli..:-)


AIRSOFT je jen hra, žádná válka nebo něco podobného, proto by se měl hrát v duchu FAIR PLAY. Předejde se tím zbytečným dohadům, mrzutostem a zdržování od samotné hry!!!


Převzato ze SKWAT.cz
žádné fotografie