Areál

Na hraní airsoftu Vám nabízíme náš vlastní AS areál Nový Dvůr, který se nachází na okraji BVVP Ralsko v Libereckém kraji (u obce Mimoň - oblast Svébořice). 

Lokalita má rozlohu cca 19 hektarů a je jasně ohraničená. Severní, západní a jižní stranu tvoří hranici asfaltová komunikace, na východní straně je potok a Novodvorský rybník II. Území má pouze jednu přístupovou cestu, která je uzamčena pomocí závory. 

Areál nabízí asfaltové parkoviště (pro bezproblémové zaparkování aut), několik polorozpadlých objektů různých velikostí (některé i podsklepené či patrové), mnoho terénních nerovností v podobě valů, prohlubní a výkopů. Nachází se zde i několik podzemních šachet a tunelů, nechybí ani cestní síť (takže je teoreticky možné využít i jeepy atd.). 

Území je z větší části zarostlé náletovými dřevinami (břízy, olše, borovice), menší plochy jsou čistě travnaté či porostlé neprůstupnými křovisky. 

Pro větší akce lze zahrnout i okolní sousedící lokality (lesy, bytovky, pozorovací věže atd.). V létě je možné využít nedaleký rybník i ke koupání. 

Fotografie z území jsou k dispozici ZDE nebo v sekci Galerie. 

PRONÁJEM AS AREÁLU NOVÝ DVŮR NA VAŠE AIRSOFTOVÉ AKCE

Ceník pronájmu (platný od 1.1.2020 do 31.12.2020): 


A) jednodenní (př.: 1.3.) – 100 Kč / osoba 


B) dvoudenní (př.: 2.3. – 3.3.) – 200 Kč / osoba 


C) třídenní (př.: 4.3. – 6.3.) – 250 Kč / osoba 


D) čtyřdenní (př.: 7.3. – 10.3.) – 300 Kč / osoba 


E) vícedenní - dohodou 


Cena zahrnuje: 

- pronájem areálu včetně zázemí 
- bezproblémové parkování až 100 osobních automobilů 
- ID náramek pro každého účastníka akce (pro kontrolu ze strany pronajímatele) 
- likvidaci vzniklého komunálního odpadu 

V případě pořádání velké AS akce typu Big Combat či Protector je možné zajistit parkování aut na sousedící louce. Cenu za tento pronájem si určuje majitel sousedícího pozemku

REZERVACE TERMÍNU: 

Termín akce si lze rezervovat e-mailem či telefonicky (viz. kontakty). 

Předběžná rezervace musí obsahovat: 

- jméno a příjmení (žadatele - nájemce) 
- adresa (ulice, město, PSČ) 
- kontaktní e-mail, telefon 
- termín konání akce 
- počet účastníků 

Předběžná rezervace je vyobrazena v kalendáři MODROU BARVOU. 

Závazná rezervace termínu 

Závazná rezervace termínu proběhne na základě vystavení faktury a složení nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč na účet 2129956133/0800 (ČS) splatné nejpozději do 30-ti dnů před termínem konání akce. 

Předběžné rezervace budou zrušeny, pokud nedojde k úhradě zálohy v dohodnutém termínu. 

V případě rezervace termínu v době kratší než 30 dnů před termínem konání akce je cena zálohy splatná do 7 dnů. 

Závazná rezervace je vyobrazena v kalendáři ŽLUTOU BARVOU. 

Záloha se vztahuje i na jednodenní akce.

Doplatek za pronájem areálu bude požadován v den zahájení akce dle platného ceníku pronájmu (viz. výše). 

Všeobecné podmínky pronájmu AS areálu 

Nájemce plně odpovídá za škody v areálu, které by vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním ostatních účastníků akce a tyto škody je povinen finančně nahradit (po dohodě). 

Nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání akce. 

Účastníci akce mohou používat pyrotechniku. Dýmovnice jsou povoleny pouze značkovací (do doby hoření 2 min). Použití granátů je povoleno pouze uvnitř objektů. 

Veškeré stavby, okopy či zákopy je povinen nájemce předem prokonzultovat s pronajímatelem. 

V případě pořádání velké vícedenní akce (200 a více osob) je nájemce povinen zajistit mobilní toalety na příslušný počet účastníků. 

Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku osob způsobené v pronajímaném AS areálu. 

SANKCE 

Pronajímatel si vyhrazuje právo v průběhu akce, kontrolovat všechny účastníky, zda mají přidělený ID náramek.

V případě odhalení osoby / osob bez ID náramku bude požadována sankce ve výši dvojnásobku vstupného určené pořadatelem (nájemcem) akce. 

Závaznou rezervací termínu (uhrazení zálohy) nájemce souhlasí se všemi podmínkami pronájmu AS areálu. 

* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.